ఎవరూ లేరే నీ కొరకు, ఎవరికి వారే కడవరకు – Telugu Poetry

ఎవరూ లేరే నీ కొరకు
ఎవరికి వారే కడవరకు

కోరకు ఎవ్వరి రాకని
ఏవ్వరివో నువ్వారికి

చూపించావో అతిగా ప్రేమని
దిగజారినట్టే నువ్విక వారికి

నువ్వు, చేతులు చాచి పడిగాపులు
నీకై, ఎంగిలి చేతుల విదిలింపులు

అవసరమా అనురాగపు భిక్షాటన
అవసరమా దయతలచిన ఆప్యాయత.

ఎవరూ లేరే నీ కొరకు
ఎవరికి వారే కడవరకు

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!