నీతీ లేని మనసు కనబడిందల్లా కావాలంటుంది – Telugu Poetry

నీతీ లేని మనసు
కనబడిందల్లా కావాలంటుంది
ఆశగా పెనవేసుకునేందుకు తపిస్తుంది
తప్పేమీ కాదు ఇది సహజమంటుంది
బుద్ధికి బుద్ధి లేదు ఇక మాట వినకంటుంది
విచ్చలవిడిగా ఎగిసి పడుతుంది
అతిగా జలధరింపులు కోరుకుంటుంది
మాయ చేస్తూ ముందుకు తోస్తుంది

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

Subscribe to my poetry

Loading