మైలపడింది జీవితం నీ ఎడబాటుతో

మైలపడింది జీవితం నీ ఎడబాటుతో

ఆనందం అంటరానిదైనది
ఒంటరి తనమే ఓదార్పైనది

ప్రేమనే పండుగా లేదు,
కొత్తగ బంధు కార్యము లేదు

పొలిమేర దాటకూడని కోరికలట
హద్దుమీరకూడని తీపి భావాలట

పాడుబడ్డ బ్రతుకుని శుభ్రం చేసేదెన్నడో?
మనసుపై వేదన ముసుగుని తీసేదెన్నడో?
కన్నీటి మరకలపై రంగులు అద్దేదెన్నడో?

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!